ביטוח עסק

ביטוח לעסקים נועד להגן על עסקך המהווה מקור פרנסתך.

כבעלים בעסק חלה עליך אחריות כלפי עובדיך, שכניך ולקוחותיך  

אנו מעמידים לרשות בעלי עסקים מגוון ביטוחים לעסק, כדוגמא:

  • ביטוח רכוש
  • ביטוח חבויות
  • ביטוח צד ג'
  • ביטוח אחריות מקצועית
  • ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
  • ביטוח הנדסי וציוד אלקטרוני
  • ביטוח ימי ועוד.

אנו נתאים עבורך ביטוח שיספק מענה למגוון הסיכונים האפשריים ויגנו על העסק שלך.