ביטוח בריאות

הכיסוי הבסיסי באמצעות קופות החולים השונות מהווה את הנדבך הראשון בביטוחי הבריאות בישראל ואינו נותן פתרון לכל המקרים כאשר ההוצאות הנדרשות עשויות להגיע לכדי מאות אלפי שקלים ואף יותר, ביטוח בריאות פרטי אשר אנו מציעים מעניק לך כיסוי משלים ומושלם, כיסוי רחב לטיפולים רפואיים - ניתוחים, השתלות, תחליפי ניתוח, ייעוץ ועוד - ולתרופות מצילות חיים.

בכל שנה אנו עדים מחדש להתקדמות הטכנולוגיה הרפואית, ניתוחים וטיפולים חדשניים בטכנולוגיות מתקדמות, תרופות מותאמות אישית שמאריכות ומצילות חיים, בדיקות חדשות ועוד, היוצרים פערים משמעותיים בכל הקשור להוצאות רפואיות.

מגוון תכניות ביטוח:

  • ביטוח בריאות בסיסי
  • ביטוח בריאות מורחב+ עם שירותים אמבולטורים
  • ביטוח מחלות קשות
  • מענקית סרטן
  • ביטוח סיעודי
  • ועוד..