אמנת השירות

אמנת השירות

אנו מאמינים כי הלקוח נמצא במרכז, וכי השירות ניתן תוך אחריות, כבוד, מקצוענות וזמינות, יוצר קשר ארוך טווח בין הסוכן ללקוח.

במסגרת אמנה זו אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

  • סוכני ביטוח בעלי רישיון, יתנו ללקוחותיהם יחס הודן וישר ויכבדו את פרטיותם.
  • אנו מתחייבים לקיים תקשורת יעלה וזמינה עם לקוחותינו ולספק מענה תוך זמן שלא יעלה על 7 ימי עסקים לכל פניה ובקשה.
  • אנו מתחייבים לתת מענה מתאים ללקוחותינו ולקיים פגישות עם הלקוח בזמן סביר שלא יעלה על 7 ימי עסקים מפניית הלקוח.
  • אנו מתחייבים למסור ללקוח כל אישור או מסמך בזמן שלא יעלה כל 7 ימי עסקים מיום קבלת פנייתו בכתב וכפוף לקיומו של מסמך זה בסוכנות.
  • אנו מתחייבים למסור ללקוח שפנה בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו, ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות לרשותו בהליך ישוב התביעה.
  • אנו נעשה כל מאמץ בכדי להיות זמינים לקבל את פניית הלקוח ולתת מענה מקיף מועיל ומקצועי בזמן סביר תוך שאנו פועלים על פי אמנה זו.

 

           נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת